خوبان پارسی گو

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش یک نتیجه

خوبان پارسی گو

کتاب خوبان پارسی گو نشر تخته سیاه یازده فصل دارد که متون نظم و نثر پارسی در هشت فصل نخست آن، براساس انواع و موضوعات ادبی تقسیم بندی شده است: خوبان پارسی گو پس از پیش درآمد، در فصل نخست ادبیات حماسی خواننده را از گذرگاه قرون عبور می‌دهد و با اسطوره‌های حماسه و رشادت پیوند می‌زند. در فصل دوم ادبیات غنایی حدیث بی غلط آرزومندی را ثبت می‌نماید. در فصل سوم ادبیات تعلیمی آموزه‌های اخلاقی و انسانی را متجلی می‌سازد. در فصل چهارم کتاب فارسی عمومی خوبان فارسی گو ادبیات عرفانی به نقل از استاد سخن حافظ با اشارت و تلقین و درس اهل نظر اشرف مخلوقات را از سقوط در مهالک دنیوی باز می‌دارد و به سر منزل رستگاری رهنمون می‌گردد و حجاب غبارینه ماسوی الله را از چهره جان وی کنار می‌زند. در فصل پنجم ادبیات توصیفی او را به دیدن و نیوشیدن طبیعت و شناگری در رودخانه همیشه جاری زندگی دعوت می‌نماید.