کدتخفیف 20 درصدی ویژه کتاب‌های کمک درسیketab
پشتیبانی آنلاین
روشهای نوین آموزشی (بخش دوم)

دلایل معرفی روش مدرن تدریس در سالهای اخیر، دامنه دانش در زمینه علم و فناوری به طور چشمگیری افزایش یافته و توانایی انسان در انطباق با دانش جدید در علم و فناوری نیز افزایش یافته است. بنابراین، برای کشف ناشناخته ها و چیز های کشف نشده در زمینه های مختلف، به ذهن های مبتکر و […]

روش های نوین آموزشی(بخش اول)

آموزش مدرن چیست؟ روش تدریس که بیشترمتمرکز برآموزش به دانش‌آموزان برای بهبود رفتارعقلانی آنها با‌استفاده از ایده‌های مختلف جدید و نوآورانه است. اینکه آنها راوادار به بازخوانی برنامه درسی برای امتحان با همان سبک قدیمی کند، روشهای مدرن آموزش استفاده ازکلمات ساده است. روش جدید آموزشی: که ما آن را روش تدریس مدرن می نامیم […]

کتاب و کودک

داستان‌ها: نقشی حیاتی دررشد و نمو کودکان دارند.آنها کتاب هایی که می‌خوانند و با شخصیت‌هایی که آشنا می‌شوند         می‌توانند دوست شوند. همچنین برای کودکان خوب است که درک کنند کتاب منبع مفیدی از‌اطلاعات است و مهارت خوب خواندن برای موفقیت در زندگی آنها مهم است. همچنین خواندن باعث افزایش سطح اعتماد به […]

مطالعه موردی

مطالعات موردی چیست؟ مطالعات موردی بررسی‌های عمیق یک فرد گروه یا جامعه است. که به طور معمول، داده‌ها از منابع مختلف و با استفاده از چندین‌روش مختلف جمع‌آوری می‌شوند. مطالعات موردی اغلب محدود به مطالعه یک فرد خاص است.این اطلاعات عمدتاً بیوگرافی است و مربوط به وقایع گذشته فرد و همچنین وقایع مهمی است که […]

تاثیر کرونا بریاد گیری دانش آموزان(بخش دوم)

کرونا و دانش آموزان: با در دست داشتن اطلاعات پاییز گذشته، می توانیم فراتر از پیش بینی حرکت کنیم و شروع به توصیف آنچه اتفاق افتاده است کنیم. در حالی که تعطیلی در بهار گذشته بسیاری از مدارس را بدون داده های ارزیابی از آن زمان رها کرد، هزاران مدرسه پاییز امسال آزمایشات خود را […]