زمان زیادی از چاپ سری کتاب های شب امتحان انتشارات خیلی سبز نمیگذره که طرفداران زیادی را هم برای خود دست و پا کرده است. اما در شب امتحان شاهد چه خواهیم بود؟ 1- آزمون های نیم سال اول (نوبت اول)، 2- آزمون های نهایی (هماهنگ کشوری)، الف) آزمون های طبقه بندی شده: در این بخش آزمون های خرداد 94، شهریور 93، شهریور 92 و خرداد 92 را فصل به فصل طبقه بندی کرده ایم و در کنار سوال های آن‌ها نکات مشاوره ای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک میکند. ب) آزمون های طبقه‌ بندی نشده: این بخش شامل چند نمونه امتحان نهایی عینا و بدون هیچ تغییری در ساختار آزمون ها است. 3- آزمون‌های پوششی، 4- پاسخ تشریحی آزمون‌ها و 5- درسنامه کامل شب ‌امتحانی