حسابداری مدیریت پیشرفته دانشگاه شهید چمران

افزودن به علاقه مندی

کتابی که مشاهده می کنید حسابداری مدیریت پیشرفته نام دارد که توسط دکتر سید حسین سجادی، دکتر هاشم علی صوفی مورد تالیف قرار گرفته است. همچنین قابل ذکر است که ناشر این کتاب انتشارات دانشگاه شهید چمران می باشد.

  • آماده ارسال
  • ارسال رایگان
  • تضمین کیفیت
  • ارسال رایگان
  • تضمین کیفیت