خلاقیت موسیقی راه اندیشه

  • نویسنده: کیوان جعفری نژاد-رضاکبیری زاد
امتیاز 0 نفر 0 از ۵

معرفی کتاب

ویژگی های کتاب خلاقیت موسیقی راه اندیشه:
فصل ۱: تئوری موسیقی

بخش یک
_فیزیک صوت
_مشخصه های امواج
_مشخصه های صوت موسیقیایی
_پرسش های چهارگزینه ای

بخش دو
_نت های موسیقی
_خطوط حامل
_کلید
_تقسیم بندی صدای انسان
_پرسش های چهارگزینه ای

بخش سه
_دیرند(کشش)
_سکوت ها
_نقطه و دو نقطه
_خط اتحاد و خط اتصال
_استاکاتو
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش چهار
_میزان
_انواع میزان
_میزان نما(کسر میزان)
_میزان های ساده
_میزان های ترکیبی
_میزان های لنگ(مختلط)
_تقسیمات سه بر دو (تریوله)
_تقسیمات دو بر سه(دوئله)
_تقسیمات شش بر چهار(سکستوله)
_تقسیمات چهار بر شش (کوارتوله)
_سنگوپ
_ضد ضرب
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش پنج
_فواصل
_نشانه های تغییر دهنده
_نت های آنارمونیک(مترادف یا آنهارمونیک)
_انواع نیم پرده
_انواع فواصل
_روش محاسبه ی فواصل
_فاصله ی بالارونده
_فاصله ی پایین رونده
_فاصله ی یکم درست
_فواصل آنارمونیک (مترادف یا آنهارمونیک )
_فواصل مطبوع یا ملایم و نامطبوع یا ناملایم
_فواصل ساده و ترکیبی
_معکوس فواصل
_سنت
_ساوار
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش شش
_مد های کلیسایی
_گام
_نام درجات گام دیاتونیک
_انواع گام های دیاتونیک
_گام های ماژور
_توالی دیزها
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش هفت
_گام های ماژور بمل دار
_توالی بمل ها
_پرسش های چهارگزینه ای

بخش نه
_مینور هارمونیک
_مینورملودیک
_پرسش های چهارگزینه ای

بخش ده
_گام های آنارمونیک
_گام های همسایه
_تشخیص نام گام از روی ملودی (تشخیص تنالیته)
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش یازده
_آکور (آکورد)
_تریاد (آکور های سه صدایی)
_انواع تریاد در درجات مختلف ماژور
_انواع تریاد در درجات مختلف مینور طبیعی
_انواع تریاد در درجات مختلف مینور هارمونیک
_انواع تریاد در درجات مختلف گام مینور ملودیک بالارونده
_فونکسیون
_معکوس تریاد
_آکور هفتم
_انواع آکورهای هفتم
_معکوس آکور های هفتم
_آکور های کنسونانس و دیسونانس
_بخش هارمونی
_چهار بخشی کردن آکور ها
_پیوند آکور ها
_کادانس
_پرسش های چهار گزینه ای

فصل ۲:اصطلاحات موسیقی

بخش یک
_اصطلاحات موسیقی کلاسیک
_پرسش های چهارگزینه ای

بخش دو
_اصطلاحات موسیقی ایران
_فرم های موسیقی سنتی ایران
_روال معمول اجرای موسیقی سنتی ایران
_علایم موسیقی ایران
_پرسش های چهارگزینه ای

فصل ۳ :تئوری موسیقی ایران
_فواصل موسیقی ایران
_دستگاه ها و آواز های موسیقی ایران
_دستگاه شور
_آواز بیات ترک (بیات زند)
_آواز ابوعطا (دستان العرب)
_آواز افشاری
_آواز دشتی
_دستگاه نوا
_دستگاه سه گاه
_دستگاه چهارگاه
_دستگاه ماهور
_دستگاه راست پنج گاه
_دستگاه همایون
_آواز اصفهان
_گوشه های مهم دستگاه های موسیقی سنتی ایران
_پرسش های چهار گزینه ای

فصل ۴: تاریخ موسیقی ایران

بخش یک
_تمدن اولیه
_عیلام
_سومر
_بابل
_آشور
_کلده
_مصر باستان
_چین باستان
_قوم یهود
_یونان باستان
_روم باستان
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش دو
_موسیقی ایران قبل از اسلام
_هخامنشیان
_سلوکیان
_پارتیان
_ساسانیان
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش سه
_موسیقی اعراب
_موسیقی ایران قبل از اسلام
_خلفای راشدین
_امویان
_عباسیان
_موسیقیدانان بعد از عباسیان تا حمله و استیلای قوم مغول
_مغول
_تیموری
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش چهار
_صفویه
_بعد از صفویه تا قاجاریه
_قاجاریه
_موسیقیدانان معاصر ایران
_پرسش های چهارگزینه ای

بخش پنج
_موسسات و انجمن های موسیقی در ایران
_ردیف های معتبر
_آهنگسازان موسیقی فیلم
_پرسش های چهارگزینه ای

فصل ۵ :تاریخ موسیقی کلاسیک

بخش یک
_قرون وسطی
_رنسانس
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش دو
_باروک
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش سه
_کلاسیک
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش چهار
_رمانتیک
_پرسش های چهار گزینه ای

بخش پنج
_موسیقی نیمه ی اول سده ی بیستم
_مکتب امپرسیونیسم
_مکتب نئوکلاسیم
_مکتب اکسپرسیونیسم
_موسیقی در سال های پس از ۱۹۵۰
_جَز
_بلوز
_سبک نیواورلئان(دیکسیلند)
_سویینگ
_بیباپ(باپ)
_راک
_موسیقی هند
_موسیقی ژاپن
_پرسش های چهارگزینه ای

فصل ۶ :ساز شناسی

بخش یک
_ساز های موسیقی کلاسیک
_سازهای زهی-زخمه ای
_سازهای زهی-کوبه ای
_سازهای بادی چوبی
_سازهای بادی برنجی (بادی مسی)
_سازهای بادی شستی دار
_سازهای کوبه ای
_ترتیب قرار گیری ساز های ارکستر در یک پارتیتور
_پرسش های چهارگزینه ای

بخش دو
_سازهای موسیقی ایران
_سازهای زهی -زخمه ای (زهی – مضرابی)
_سازهای زهی -کوبه ای
_سازهای زهی -آرشه ای
_سازهای بادی
_سازهای کوبه ای
_برخی از سازهای مناطق مختلف ایران
_پرسش های چهارگزینه ای

فصل ۷:آزمون های کلی

فصل ۸:پاسخ ها

_پیوست ۱ (پیدایش اسامی نت ها)
_پیوست ۲ (فرم)
_پیوست ۳ (تنالیته و مدالیته)
_پیوست ۴(اصوات هارمونیک)
_واژه نامه
_منابع و مآخذ

امتیاز

توضیحات تکمیلی

وزن 644 g
مولف

کیوان جعفری نژاد-رضاکبیری زاد

ناشر

شابک

9789644911774

سال چاپ

1400

20%

۸۰,۰۰۰تومان

+ -

طراحی قالب وردپرس توسط ادمین سایت

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به یونیکاب است.