• ارسال
  • مقایسه
  • تغییرات

ریاضی یازدهم تجربی تست الگو

امتیاز 0 از 5

1 فروش موفق

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
شناسه محصول: 9786007950594

قیمت: ۸۹,۰۰۰تومان

ریاضی ۲ تجربی(یازدهم) تست الگو

■درسنامه ای شامل نکات کلیدی و مرور مطالب مهم در ابتدای هر فصل
■تقسیم مطالب و پرسش ها چهارگزینه ای بر اساس درس های کتاب درسی
■دسته بندی پرسش های چهارگزینه ای در سه سطح ساده،متوسط و دشوار
■۳۴۱ پرسش های چهارگزینه ای در درسنامه ها
■۱۶۳۰ پرسش چهارگزینه ای در پایان درسن نامه ها
■پوشش سوالات کنکور سراسری سالهای اخیر
■پاسخ های کاملا تشریحی برای همه پرسش های چهارگزینه ای
فهرست:
فصل اول:هندسه تحلیلی و جبر
درس اول:هندسه تحلیلی
پرسش های چهارگزینه ای
درس دوم:مهادله درجه دوم و تابع درجه دوم
پرسش های چهارگزینه ای
فصل دوم:هندسه
درس های اول و دوم:ترسیم های هندسی _استدلالو قضیه تالس
پرسش های چهارگزینه ای
درس سوم:تشابه مثلث ها
پرسش های چهارگزینه ای
فصل سوم:تابع
درس اول:آشنایی با برخی از انواع تابع
پرسش های چهارگزینه ای
درس دوم:وارون یک تابع و تابع یک به یک
پرسش های چهارگزینه ای
درس سوم:اعمال جبری روی تابع
پرسش های چهارگزینه ای
فصل چهارم:مثلثات
درس اول:واحد های اندازه گیری زاویه
پرسش های چهارگزینه ای
درس دوم:توابع مثلثاتی
پرسش های چهارگزینه ای
فصل پنجم:توابع نمایی و ویژگی های آن
پرسش های چهارگزینه ای
درس دوم و سوم:تابع لگاریتمی و ویژگی های آن
پرسش های چهارگزینه ای
فصل ششم:حد و پیوستگی
درس اول :فرایند های حدی
پرسش های چهارگزینه ای
درس دوم:محاسبه حد توابع
پرسش های چهارگزینه ای
درس سوم:پیوستگی
پرسش های چهارگزینه ای
فصل هفتم:آمار و احتمال
درس اول:احتمال شرطی و پیشامد های مستقل
پرسش های چهارگزینه ای
درس دوم:آمار توصیفی
پرسش های چهارگزینه ای
فصل هشتم:پاسخ پرسش های چهارگزینه ای
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل نهم:پاسخنامه کلیدی

مشخصات

نام کتاب

ریاضی یازدهم رشته تجربی تست

مولفان

کاظم اجلالی, ارشک حمیدی, نویدصفایی

ناشر

الگو

شابک

9786007950593