مجموعه کتاب های کنکوریوم vip انتشارات مهروماه بسته های به اصطلاح شبیه ساز فضای کنکور میباشد که شامل آزمون های تالیفی و سراسری چند سال اخیر است که مورد تایید اکثر مولمان و مشاوران کشور برای دوران جمع بندی میباشد.