آمار و روش تحقيق (میکرو طبقه بندی شده) | مدرسان شریف

  • نویسنده: کلثوم امیری
امتیاز 0 نفر 0 از ۵

معرفی کتاب

 کتاب آمار و روش تحقیق (رشته های انسانی + علوم تربیتی + مشاوره)  مدرسان شریف تالیف كلثوم اميری

کتاب آمار و روش تحقیق مدرسان شریف شامل دو بخشِ روش‌تحقيق و آمار است که هر بخش با ۱۳ فصل تنظيم گرديده و سعي شده مطالب مربوط به سرفصل‌هاي دروس آمار و روش‌تحقيق، به زباني ساده و قابل فهم ارائه گردد.

سر فصل های کتاب آمار و روش تحقیق مدرسان شریف به شرح زیر می باشد :

بخش اول : روش تحقيق

فصل اول : كليات

فصل دوم : مسأله و فرضيه پژوهش

فصل سوم : متغيرها و مقياس هاي اندازه گيري

فصل چهارم : جامعه، نمونه و روش هاي نمونه گيري

فصل پنجم : روش تحقيق كيفي

فصل ششم : روش تحقيق پيمايشي ( زمينه يابي )

فصل هفتم : روش تحقيق همبستگي

فصل هشتم : روشهاي تحقيق اقدام پژوهي، بررسي موردي، علّي و مقايسه اي

فصل نهم : روش تحقيق آزمايشي

فصل دهم : روش هاي تحقيق تاريخي و قوم نگاري

فصل یازدهم : روش تحقيق تحليل محتوا

فصل دوازدهم : روش تحقيق فرا تحليل

فصل سیزدهم : روايي و پايايي

بخش دوم : آمار

فصل اول : آمار توصيفي توزيع فراواني و نمودارهاي آن

فصل دوم : شاخص هاي مركزي

فصل سوم : شاخص هاي پراكندگي

فصل چهارم : نمره هاي استاندارد و منحني طبيعي

فصل پنجم : همبستگي و رگرسيون

فصل ششم : احتمال

فصل هفتم : آمار استنباطي برآورد

فصل هشتم : آمار استنباطي آزمون فرضيه

فصل نهم : آمار استنباطي آزمون فرضيه ( آزمون هاي مقايسه ميانگينهاي z و t )

فصل دهم : تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه (ANOVA ) و آزمون هاي تعقيبي

فصل یازدهم : تجزيه و تحليل واريانس طرح عاملي

فصل دوازدهم : آمار ناپارامتري

فصل سیزدهم : آزمون خي دو

توضیحات تکمیلی

وزن900 گرم
مولف

کلثوم امیری

ناشر

شابک

9789641143017

۴۶۵,۰۰۰تومان

طراحی قالب وردپرس توسط ادمین سایت

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به یونیکاب است.