شرایط لغو سفارش

ساکنین تهران

چنانچه ساکن تهران هستید می توانید حداکثر ظرف مدت 2 ساعت با بانک کتاب یونیکتاب و با شماره 66969090 -021 تماس حاصل فرمایید و پس از اعلام کد سفارش به همراه نام و نام خانوادگی خود اقدام به لغو سفارش خود نمایید.

ساکنین شهرستان

برای ساکنین شهرستان نیز راه حل هایی اندیشیده شده تا بتوانند در صورت تمایل سفارش خود را لغو کنند. بدین منظور شما خریداران عزیزی که ساکن شهرستان هستید قادرید تا حداکثر ظرف مدت 2 ساعت پس از ثبت سفارش با شماره 66969090-021 تماس حاصل فرمایید و با اعلام شماره سفارش و نام و نام خانوادگی خود اقدام به لغو سفارش نمایید.